دوشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۹

مدیرت باغ مرکبات

 

مديريت باغ مرکبات - خصوصيات اکولوژيکي


مديريت باغ مرکبات

 

مقدمه :

وطن اصلي مرکبات چين ، آسيای شرقی ، هندوستان است . بطور  کلي در مناطق گرم و نيمه گرم در شرايطي که درجه حرارت کمتر از 4- برسد از لحاظ تجاري ميتوان پرورش داد .  باغ مرکبات در مملکت ما در استان مازندران ( سواحل درياي خزر ) و جنوب کشور درحد اقتصادی و تجاري مرکبات پرورش مي يابد .

با توجه سرما و یخ بندان اخیر در مازندران بی مناسب نبوده تا در خصوص این واقعه اطلاعاتی در این زمینه به باغداران محترم داده باشیم

 

خصوصيات اکولوژيکي

يکي از فاکتورهاي مهم و محدود کننده پرورش مرکبات درجه حرارت ميباشد . چه اين درجه حرارت زياد باشد و چه کم ، بهرحال به کميت و کيفيت تاثير خواهد گذاشت .

در بعضي مواقع در اراضي شيبدار با وجوديکه درجه حرارت به نقطه خطرناکي نرسيده است ولي خطر يخ زدگي در اين مناطق بچشم ميخورد . در سال جاری (دی ماه 1386 ) درجه حرارت هوا در منطقه ساری به زیرصفر رفته بطوریکه در بعضی از نقاط بمدت بیش از ده روز ادامه داشت . و به محصولات مرکبات لطمه شدید وارد نموده است .

درجه يخ زدگي در اندامهاي مختلف مرکبات متفاوت است بطوريکه :

-        نوع مرکبات

-        اندامهاي مختلف

-        بافت و ميزان آبيکه در خود جاي داده است .

-        مدت و زمان يخ زدگي

-        تغذيه و وضعيت آب درخت

-        عمليات زراعي

-        هرس

-        بيماري و آفات

-        دوره رشد و نمو شاخه ها و سرشاخه ها متغير است .

-        درختان مرکبات در 13-12 درجه شروع به رشد و نمو نموده و در 26-25 درجه حداکثر رشد را خواهند داشت و در درجه حرارت 32 به بعد رشد آن به آرامي صورت ميگيرد در 39 درجه رشد متوقف ميگردد .

-        غنچه ها و ميوه هاي ريز مي سوزند و در اثر گرماي شديد و از دست دادن آب برگها سوخته و ريزش ميوه ها شروع ميشود و باد و تبخیر شدید باعث سفتی  پوست ميوه ها ميشوند . قبل از غرس نهال در زمين اطراف زمين توسط درختان مقاوم ايجاد بادشکن مينماييم . چنانچه رطوبت و نم از حد معمول بيشتر باشد سبب افزايش بيماري و افات خواهد شد .

چنانچه رطوبت از حد معمول کمتر باشد در پرتقال ناف دار ( ناول ) ناف بسمت بيرون متمايل خواهد شد .

در حرارت زياد نارنگي نسبتاً مقاوم هستند .

 

مقاومت مرکبات باتوجه به نوع آنها به ترتیب بشرح زير هستند .

1-    سه برگها (Poncirus trifoliata)

2-    ماندارين ها ( نارنگي )

3-    نارنج

4-    پرتقال

5-    گرت فرود

6-    ليمو

 

مقاومت درختان  و  ميوه ها در مقابل سرما متفاوت ميباشد .

 

  درخت                   ميوه

  ليمو                       ليمو

 گرت فرود                نارنگي

 پرتقال                    پرتقال

 نارنگي                   گرت فرود

 

ليمو در 8- درجه و پرتقال 9- درجه و درختان نارنگي در 12- درجه تماماً ميميرند .

يخ زدگي با توجه به ميزان ميوه موجود در درختان متفاوت ميباشد . بطوريکه ميزان محصول زياد باشد مواد غذائي جذب شده زياد ميباشد مقاومت در مقابل يخ زدگي کاهش مي يابد . برعکس در سنوات سال زدگي و کاهش محصول مقاومت درختان در مقابل سرما زياد ميشود. درختان در زمان گلدهي به يخ زدگي خيلي حساس ميشوند . از هرس نمودن درختان در سرما زياد بايد پرهيز نمود .

چناچنه بقدر کافي آبياري نشده باشد و يا دير آبياري نموده باشند و يا بالا بودن آبهاي تحت اراضي از سرما متاثر ميشوند . سرما سبب ترک خوردگي پوست تنه درخت ميشود برگها جمع شده و سبزترو براق به نظر مي رسند .سرمازدگي در پوست ميوه سبب لکه شده و ريزش آنرا باعث ميشود . آب ميوه کم شده نسبت قند کم خواهد شد .  

 

تدابيري براي جلوگيري از سرمازدگي

براي افزايش درجه حرارت باغ با استفاده از سيستم آبياري باراني آبياري شوند . ماشين هاي ايجاد باد و بخاريهاي بزرگ نصب نمود با ايجاد مه و دود درجه حرارت بالاتر از 3- و4- نگهداريم .

 

توانايي عمليات داشت مركبات و انواع آن 2

3-1 آشنايي با روشهاي آبياري باغ مركبات

3-2 آشنايي با نياز غذايي انواع مركبات

3-3 آشنايي با زمان نحوه كود دهي باغ مركبات

3-4 شناسايي اصول آبياري باغ مركبات

3-5 شناسايي اصول نحوه كود دهي باغ مركبات

3-6 شناسايي اصول نحوة هرس باغ مركبات

3-7 آشنايي با آفات و بيماريهاي مهم مركبات

3-8 شناسايي اصول نحوة مبارزه و پيشگيري از آفات و بيماريهاي مهم انواع

مركبات

- نحوة مبارزه و پيشگيري از آفات و بيماريهاي مهم انواع مركبات

نوشته شده توسط در 10:11 |  لینک ثابت