دوشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۹

مینوز مرکبات

پروانه مینوز مرکبات
پروانه مینوز مرکبات Citrus leaf-miner

Phyllocnistis citrella

Lep: Gracillariidae

این حشره در مناطق گرمسیردر تمام فصول سال فعال است. هر کجا که سرمای زمستانه وجود داشته باشد زمستان را به صورت حشرات کامل در زیر برگهای خشک وپناهگاههای دیگر به سر می برد. حشرات کامل معمولاً تخم های خود را در سطح زیرین برگ و در داخل پارانشیم قرار می دهند. دوره جنینی تخم 2 تا 13روز به طول می انجامد . لاروها پس از خروج زیر کوتیکول برگ دالان های کج ومعکوج ایجاد می کنند.دوره لاروی بین 4.5 تا 23روز و شفیرگی 5 تا24 روز به طول می انجامد.طول دوره رشدی حشره متناسب با درجه حرارت واز2تا 8 هفته متغیرمی باشد و می تواند سالیانه 8 تا 11 نسل در سال داشه باشد. پروانه های مینوز بیشترین خسارت را در نهالستان های مرکبات ایجاد می کنند. روی درختان مسن وپارور اهمیت چندانی ندارد. گاهی برگهای جوان را مانند شته لوله می کنند ویا در بعضی از قسمتها خشکیدگی ایجاد می نمایند.
کنترل شیمیایی: مصرف سموم زیر برای نهالستانها پیشنهاد می شود.

نام عمومی سم
نام تجاری
فرمولاسیون
مقدار مصرف

1. دیفلوبنزورون
دیمیلین
wp25%
5/. درهزار+ 3/. درصد روغن

2. ایمیداکلوپراید
کونفیدور
SC35%
4/. درهزار + 3/. درصد روغن

 
 

آفات بیماری ها و علف های هرز مرکبات 

آفات بیماری ها و علف های هرز مرکبات
آفات بیماری ها و علف های هرز مرکبات 
این برنامه آموزشی ( نرم افزار آموزشی ) که به بررسی افات ، بیماری ها و علف های هرز مرکبات  اختصاص دارد شامل موضوعات زیر می باشد و در کلیه بخش ها به همراه متن توضیحات ، عکس ، فیلم و پخش صوتی توضیحات مربوطه به هر بخش آمده است . این نرم افزار آموزشی از جامع ترین و کاملترین نرم افزار های آموزشی می باشد .

بخش های مختلف این برنامه آموزشی عبارتند از :
آفات مرکبات             ;       بالریشکداران
تریپس مرکبات             ;      خسارت تریپس مرکبات 
مقابله با تریپس مرکبات            جوربالان
شته ها         &nb sp ;         &nbs p ; شته سبز مرکبات 
خسارت شته سبز مرکبات          شته سیاه مرکبات 
خسارت شته سیاه مرکبات          شته سبز هلو
خسارت شته سبز هلو         &n bsp ;  شته جالیز
خسارت شته جالیز            ;    خسارت شته سیاه یونجه
شته سیاه یونجه            ;      مقابله با شته های مرکبات 
دشمنان طبیعی شته های مرکبات     مقابله شیمیایی با شته های مرکبات 
شپشکها        &nb sp;&nb sp ;         &nbs p ; شپشک سپردار قهوه ای
شپشک سپر دار قرمز مرکبات        شپشک سپردار زرد مرکبات 
خسارت شپشک زرد مرکبات         شپشک سپردار شرقی
خسارت شپشک سپردار شرقی     شپشک سپردار سیاه
خسارت شپشک سپردار سیاه      شپشک سپردار بنفش
خسارت شپشک بنفش         & nbsp ; شپشک سپردار واوی
خسارت شپشک واوی         & nbsp ;  شپشک سپردار الفی
خسارت شپشک سپردار الفی      بالشک مرکبات 
بالشک دراز اندام مرکبات           شپشک نرم تن قهوه ای
شپشک نرم تن تاندی            ;  خسارت شپشک نرم تن تاندی
شپشک مومی         & nbsp ;       شپشک آرد آلود
خسارت شپشک مومی یا ستاره ای   خسارت شپشک آرد آلود
شپشک آرد آلود ساحلی            ;خسارت شپشک آرد آلود ساحلی
شپشک آرد آلود مرکبات            خسارت شپشک آرد آلود مرکبات 
شپشک آرد آلود جنوب         & nbsp ;  خسارت شپشک آرد آلود جنوب
شپشک استرالیایی        & nbsp;  ;   خسارت شپشک استرالیایی
نحوه مقابله با شپشک ها         دشم نان طبیعی شپشک ها
کفشدوزک استرالیایی        & nbsp;  ;  کفشدوزک نقابدار دو لکه ای
کفشدوزک کرییت            ;     زنبور آفی تیس
گونه های زنبور کوکوفاگوس         قارچ فوزاریوم
مقابله شمیایی با شپشکها        پسیل ها
پسیل مرکبات             ;      خسارت پسیل ها
مگس سفید مرکبات             ;  خسارت مگس سفید
کنه ها         &nb sp ;         &nbs p ;  کنه قرمز مرکبات 
خسارت کنه قرمز         & nbsp ;     کنه زنگار مرکبات 
کنه شرقی مرکبات             ;   نحوه مقابله با کنه شرقی مرکبات 
بال پولکداران        &n bsp;  ;        پروانه مینوز  برگ مرکبات 
خسارت پروانه مینوز             ;  پروانه برگخوار مرکبات 
مقابله با پروانه برگخوار مرکبات       کرم های خاکستری جوانه خوار
خسارت کره های خاکستری       مقابله با کرم های خاکستری
سخت بالپوشان        &nb sp;  ;     سوسک گرده خوار سیاه
خسارت سوسک گرده خوار سیاه   
قیمت خرید این سی دی آموزشی 4500 تومان می باشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید
تلفکس : 8327629 – 0711
همراه : 09177131162
نوشته شده توسط در 11:49 |  لینک ثابت   •